در یک مصاحبه شغلی چه چیزی در انتظار شماست؟ [اینفوگرافیک]

هر بار که می‌خواهید به یک جلسه‌ی مصاحبه‌ی شغلی بروید، احتمالا پیش خودتان کلی دودوتاچارتا می‌کنید که الآن قرار است در جلسه‌ی مصاحبه چه اتفاقی بیافتد. اگر بار اولتان هم باشد که انگار کاملا دارید در تاریکی مطلق گام می‌گذارید. در این اینفوگرافیک که دومین پست از سری آموزشی مصاحبه‌ی شغلی است، به طور کلی انواع مصاحبه‌های شغلی را به شما معرفی می‌کنیم و سعی می‌کنیم که در مورد هر کدام نکاتی را یادآور شویم.

این انواع مصاحبه های شغلی به طور کلی این موارد را شامل می‌شوند:

 • انواع متداول مصاحبه ی شغلی:
  • در برابر یک نفر
  • در برابر هیئت مصاحبه کنندگان
  • مصاحبه ی دوم
 • انواع کمتر متداول مصاحبه ی شغلی:
  • تلفنی
  • گروهی
  • تستی
  • در هنگام غذا خوردن
  • در هنگام کار کردن
  • در شرایط تحت استرس

 

 

در یک مصاحبه شغلی چه چیزی در انتظار شماست؟ اینفوگرافیک-گودکو