شب خوش مگو مرنجان که امشب از آن مایی

حتما برای شما هم بارها و بارها پیش آمده است که با کارمند یا همکارتان چندین بار راجع به این صحبت کرده باشید که مثلا در شرایطی که پروژه در برهه‌های بحرانی و یا نزدیک به موعد تحویل است، ساعات بیشتری را نسبت به روزهای عادی در دفتر کار بمانند و پروژه را به پیش ببرند.

خوب، اگر باز هم این کارمند در یکی از همین روزهای بحرانی، حواسش نباشد و تصمیم بگیرد مثل هر روز رأس ساعت کار خود را پایان دهد، چه طور به او یادآوردی می‌کنید یا تلنگر می‌زنید؟

 

شب خوش مگو مرنجان که امشب از آن مایی

 

بعضی وقت‌ها ممکن است طوری این مطلب را بگویید که موجب ناراحتی شود و نه شما به هدفتان برسید، نه کارمندتان به آسایش! بعضی وقت ها هم ممکن است به هر دلیلی این مطلب را مطرح نکنید و احتمالا “بزنید به حساب آن کارمند”.

ما پیشنهاد دیگری داریم، که هم بتوانید به راحتی این یادآوری را انجام دهید، هم شنیدن آن برای فرد مورد نظرتان سخت نبوده و پذیرش آن شیرین شود: با لبخندی به او بگویید:

و بعد با همان لبخند، شرایط و لزوم کار بیشتر در این روزها را برای کارمندان به راحتی توضیح دهید…