۲۰ راه برای تقدیر از کارکنان بدون صرف حتی یک دوریالی [اینفوگرافیک]

بر اساس کتاب دکتر دونالد کلیفتون به نام «How Full Is Your Bucket» دلیل شماره‌ی یکی که افراد شغلشان را ترک می‌کنند اینست که احساس می‌کنند زحماتشان را کسی نمی‌بیند و مورد تقدیر قرار نمی‌گیرد.

تحقیقی که توسط مؤسسه‌ی گالوپ انجام شد، نشان داد که کارکنانی که به صورت مرتب مورد تشویق و تقدیر قرار می‌گیرند:

  • بهره‌وری بالاتری دارند
  • نسبت به همکارانشان مشارکت بالاتری در امور دارند
  • به احتمال بیشتری برای مدت طولانی‌تر در آن سازمان باقی خواهند ماند
  • امتیازات بالاتری را به لحاظ وفاداری و رضایتممندی از مشتریان دریافت می‌کنند

اما، نکته‌ی قابل تأمل اینجاست که تشویق کارکنان لزوما نیاز به پول و هزینه‌ی مادی ندارد. در این اینفوگرافیک ۲۰ روش را به شما معرفی می‌کنیم که بدون صرف هیچ پولی کارکنان خود را مورد تشویق و تقدیر قرار دهید.

 

20 راه برای تقدیر از کارکنان بدون صرف حتی یک دو ریالی - گودکو