حتما برای شما هم بارها و بارها پیش آمده است که با کارمند یا همکارتان چندین بار راجع به این صحبت کرده باشید که مثلا در شرایطی که ...